ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULENT

ONZE DIENSTEN

Starters

 

Bij een kennismakingsbezoek aan Acrog, dat overigens gratis is, krijgen starters hun eerste adviezen en begeleiding.

In een volgende fase zal Acrog bijstand verlenen bij het opstellen van een haalbaarheidsstudie, de financiële planning en de bedrijfsstructuur. Ook adviseren we u bij de keuze van de ondernemingsvorm, de financiële instelling, enz.

Bij de feitelijke opstart van uw bedrijf zal Acrog bemiddelen en bijstand verlenen bij het ondernemingsloket.

Bovendien wordt de starter verder op weg geholpen om het bedrijf administratief in orde te maken en te houden. In deze aanvangsfase wordt door Acrog kort op de bal gespeeld zodat, waar nodig, onmiddellijk kan bijgestuurd worden. Mislukkingen worden op die manier tot een minimum herleid.

Boekhouding van A tot Z

Acrog beperkt zich niet tot het louter inboeken van gegevens. Wij gaan verder dan dát; een persoonlijke aanpak bij het beheren van uw boekhouding is voor ons prioritair. Zo maken we werk van:

 • inboeken en verwerken van facturen;
 • duiding en bijsturing, want enkel cijfers zijn niet altijd helemaal helder;
 • opmaken van uw BTW-aangifte;
 • voorbereiden van tussentijdse situaties en jaarafsluitingen van uw dossiers;
 • opmaken van fiscale aangiften;
 • raad bij daad: advies waarbij u echt bent gebaat.

Fiscaliteit

 

Fiscaliteit is een zeer belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsvoering; een aantal beslissingen worden in belangrijke mate fiscaal geïnspireerd. Het is dan ook elementair om een goed en up-to-date fiscaal advies te krijgen.

Als erkend accountantskantoor zal Acrog u daarom vakkundig bijstaan bij het afhandelen van uw fiscale zaken zoals directe en indirecte belastingen (waaronder personen- en vennootschapsbelastingen), BTW, registratierechten, successierechten, enz.  

Verder houden wij u op de hoogte van nieuwe fiscale regelgeving en, waar nodig, anticiperen wij op toekomstige fiscale ontwikkelingen.

Inzake fiscale geschillen hanteren wij het principe van ‘redelijkheid’, waardoor wij zelden geconfronteerd worden met bezwaarschriften of rechtszaken. Wij zoeken steeds naar een perfect evenwicht tussen belastingplichtige en administratie waarbij, ook op fiscaal vlak, de ‘corporate governance’ moet gelden.

Wij verzorgen uiteraard alle personen- en vennootschapsaangiften, waarbij telkens een prognose wordt gemaakt ter controle. Bij eventuele geschillen daaromtrent treden wij op als tussenpersoon en verzorgen wij, waar nodig, de ganse afhandeling van een bezwaarschrift of beroepsprocedure, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Accountancy

De wetgever heeft bepaalde accountancy-opdrachten specifiek toegewezen aan erkende externe accountants.

U kunt bij Acrog onder andere terecht voor volgende accountancy-opdrachten:

 • vereffening van vennootschappen;
 • omzetting van vennootschapsvormen;
 • uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde;
 • beperking van het voorkeurrecht;
 • de vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht.

Ondernemingsadvies

 

‘Ondernemingsadvies’ dekt een ruime lading. Naast het voeren van de wettelijk verplichte boekhouding heeft elke onderneming regelmatig nood aan advies en/of begeleiding op andere vlakken: juridisch, vennootschapsrechtelijk, financieel, verzekeringstechnisch, enz. Want bij nieuwe beslissingen moet telkens ook rekening gehouden worden met al die aspecten van de onderneming.

Indien nodig, en na overleg, laten we ons gepast adviseren door externe raadgevers uit een uitgebreid netwerk (notarissen, advocaten, fiscale juristen, e.d.) Op die manier wordt u een sluitende totaaloplossing gegarandeerd.

 Acrog begeleidt u graag bij:

Financiële zaken

 • haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses;
 • opmaak financieel plan;
 • kredietaanvragen, zowel met betrekking op het bedrijfsleven als op een privésituatie;
 • doorlichting verzekeringsportefeuille.

 

Vennootschapsrechtelijke zaken

 • oprichten van vennootschappen en verenigingen;
 • wijziging van de statuten / ondersteuning bij verslaggeving van en aan de algemene vergadering;
 • vennootschapsrechtelijk advies;
 • opmaken van overeenkomsten.

Vzw’s en professionele sportbeoefenaars

Door onze jarenlange samenwerking met wielerclub Balen BC hebben wij naast visibiliteit ook een enorme kennis en knowhow opgebouwd rond vzw’s en professionele topsport-administraties.

ACROG ACCCOUNTANCY 2020 • WEBDESIGN  ARTLOOK